Tjänster

Läs mer om vår expertis

Abonnera grässkötsel

Låt oss sköta om din trädgård, grönyta eller yttre skötsel

-Gräsklippning, grönyteskötsel, lövborttagning, gödsel, trimning, häckklippning, allmän skötsel. 

Utformas efter erat behov
Kostnadsfritt hembesök 

kontakta oss för mer information om fördelarna med att vara abonnemangs kund hos oss 

Gräsmatterenovering

-Hålpipning, vertikalskärning, gödning, sådd av frön, utläggning av dressjord

Är några av metoderna som används vid renovering allt för att resultatet skall bli så bra som möjligt, med denna metod behålls den befintliga grästypen, endast med användning av ESJ Gardens egna produkter

Anläggning av ny gräsmatta

-Allt från borttagning till färdigställande 

Att utföra en total omstart där den gamla gräsmattan tas bort kan göras med fördel om den befintliga är i sådant dåligt skick, en fördel är att man får en enhetlig gräsmatta och grässort

Vertikalskärning gräsmatta

- Vertikalskärning, en viktig del av grässkötsel 

Många gräsmattor har problem med för mycket (thatch) gräsfilt och mossa som byggs upp efter tid av organisk material, detta lager absorberar vatten, syre och solljus vilket hämnar rötterna att växa på djupet och få den energi som behövs, resultatet är ett grunt rotsystem och en gräsmatta som är känslig för torka.

En viktig åtgärd är att vertikalskära och bör utföras 1-2 gånger per år för att gynna gräsets tillväxt och torktålighet

Utförs med olika verktyg utefter förhållande

Toppdressing av gräsmatta

-Utförs med unik maskin

Denna maskin används för toppdressa gräsmattor, vid renoveringar, nyanläggningar och förbättringar, kan sprida kompost, jord, sand m.m.

Dressjord är en specialjord med högt näringsinnehåll, skräddarsydd för grässkötsel. Den förbättrar strukturen på gräsmattans övre lager vilket stimulerar rottillväxt och bildning av nya skott. Järnet gör att gräsmattan blir grönare. En tät och frisk gräsmatta står emot mossa och ogräs. Dressjord innehåller sand som förbättrar jordstrukturen, kalk, snabbverkande och långtidsverkande gödsel, och kompost för att stimulera jordens mikroliv.

 

 

Luftning/ Hålpipning gräsmatta

- Luftning/ Hålpipning som används på golfanläggningar 

En viktig åtgärd för att få gräset att må bra är att utföra detta moment då syre, gödsel, näring kommer i kontakt med rötterna samt att jorden luckras upp så att vatten lättare och effektivare absorberas av rotsystemen

Häckklippning

-Häckklippning, formning och trimning 

Efter önskemål

bortforsling av organiskt material finns att erbjuda


Besprutning av gräsmatta

-Sprutas ut över ytan

Genom direkt besprutning av flytande gödningsmedel och/-eller järnsulfat går näringen mycket effektivt in i plantan genom blad och rötter, motverkar mossa och ogräs.
Går även att kombinera med biostimulanter 

BIOSTIMULANTER

-Sprutas ut över ytan

Humates, humus- och fulvicsyror är en viktig del i det organiska materialet i jorden och kan användas för att

stimulera positiva mark och svamp-populationer, höja markens katjonutbyteskapacitet och tillhandahålla organisk och mineralisk växtnäring för förbättrad tillväxt.

endast med användning av ESJ Gardens egna produkter

Gräsklippning cylinder

-Ett resultat som Engelska trädgårdar och fotbollsplaner 

Fördelen att klippa gräset med cylindergräsklippare är att gräset klipps av som en sax istället för att slås av, gräsplantan återhämtar sig snabbare och får minimalt med bruna trasiga toppar.

Det synliga resultatet av ränderna efter denna maskin blir en häpnadsväckande effekt

Gödningsschema

-Av exklusiva produkter

Utförs individuellt utefter vad gräsmattan behöver och kräver, endast med användning av ESJ Gardens egna produkter  

Hjälpsådd av gräsmatta

-Av exklusiva produkter

Hjälpsådd av gräsytor och gräsmattor, endast med användning av ESJ Gardens egna produkter

Gräsklippning rotor

-Ingen gräsmatta/ytor är för stora eller för små

Utförs med professionella maskiner