0
Your Cart

Arterna i Gräsfrö Villa är sammansatta, så det skapas en vacker enhetlig matta med bra hälsa, vinterhärdighet och vitalitet. Flera sorter per art ger blandningen ökad robusthet. Innehållet av särskilda sports-rajgräs gör slitstyrkan utmärkt. Det ingår alltid många S-märkta sorter i Gräsfrö Villa  –  din säkerhet för sorter särskilt lämpade för det svenska klimatet.

Bör gödslas vid etablering.

Sammansättning

Andel                 Arter och sorter

25%                     Engelskt rajgräs, Vesuvius S

15%                     Engelskt rajgräs, Promotor S

10%                     Rödsvingel med långa utlöpare, Ryder S

15%                     Rödsvingel med långa utlöpare Mellori S

5%                       Rödsvingel med korta utlöpare, Cathrine S

10%                     Rödsvingel tätvuxen, Joanna S

20%                     Ängsgröe, underjordiska utlöpare Markus S

Rekommenderad utsädesmängd                       3 kg/100 m²

 

Vikt 10kg

Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Vikt 10 kg