0
Your Cart

Gräsfrö MacKenzie Krypven Golfgreen 11.34kg är en högt värderad sort.
Sorten imponerar på både SCANGREEN- och STRI-listan med sin oöverträffade vintertålighet samt sitt goda helhetsintryck. Mackenzie är en amerikansk förädling.

Sammansättning

Andel    Arter och sorter

100%    Krypven, MacKenzie

Rekommenderad utsädesmängd                       0,5-1 kg/100 m²

Vikt 11,34kg

Mer information

 

Vikt 11,3 kg