0
Your Cart

Blandningen är anspråkslös, den fungerar mycket bra i det svenska klimatet och har en fin vinterfärg. Bör gödslas vid etablering.

Sammansättning

Andel    Arter och sorter

25%    Rödsvingel, korta utlöpare, EuroMarie

20%    Rödsvingel med korta utlöpare, Cathrine S

20%    Rödsvingel, tätvuxen Annalena S

20%    Rödsvingel, tätvuxen, Eurocarina

15%    Rödven, över och underjordiska utlöpare AberRegal

Rekommenderad utsädesmängd                       2 kg/100 m²

 

Vikt 10kg

Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Vikt 10 kg