Fri frakt över 1300 kr

ESJ Garden

Vi gör gräsmattor gröna

0

Your Cart

Excel Activator är en gödsel med långsam frisättning, och en kombination av mineraliska och organiska näringsämnen som gör gödseln ekonomisk.
• Effektiv, organiskt baserad gödsel
• Ekonomisk och miljövänlig att använda och lätt att tillföra
• Ger jämn tillväxt och färg åt alla grönområden
• Gradvis frisättning av näringsämnen med slow release
• Humusämnena påverkar de biologiska processerna positiv
• Förbättrad gödseleffekt jämfört med mineraliska gödselmedel
• Långtidsverkande

Garanterat innehåll
Kväve (N)…………………………. 10,0 %
– varav urea (N)………………….. 3,2 %
– varav ammonium (N)…………6,8 %
Citratlöslig fosfor (P)…………… 2,2 %
Vattenlösligt kalium (K)………. 13,3 %
Kalcium (Ca)………………………. 4,0 %
Järn (Fe)…………………………….. 1,0 %
Svavel (S)……………………………12,00 %
Organiskt material*…………….. 7,4 %
pH: 2,9
Produkten är klorfattig.

Användning: under perioden mars till september.
Ska eftervattnas eller tillföras när regn väntas

Dosering: 2-3kg/100m2

Vikt 10 kg