0
Your Cart

Gräsgödsel TourTurf Universal 7.5kg  är ett gödsel med långsam frisättning och med en kombination av mineraliska och organiska näringsämnen.

Effektiv, organiskt baserad gödsel
Ekonomisk och miljövänlig att använda och lätt att tillföra
Ger jämn tillväxt och färg på gräsmattan
Gradvis frisättning av näringsämnen med slow release
Innehåller naturliga biostimulantser som stärker rotsystemet positiv
Förbättrad gödseleffekt jämfört med mineraliska gödselmedel
Långtidsverkande

Garanterat innehåll

Kväve (N)………………………… 16,0 %
– varav organiskt kväve………….. 4,0 %
– varav ammonium ………………. 3,0 %
– varav urea ……………………… 9,0 %
Fosfor (P)…………………………. 1,8 %
Kalium (K)………………………… 6,7 %
Magnesium (Mg) ………………….. 1,2 %
Kalcium (Ca)……………………… 3,5 %
Aminosyror………………………. 18,3 %
Organiskt material………………… 30 %

Användning: under perioden mars till oktober.

För att få resultat av gödslet måste du vattnet ner det eller lägga ut det innan eller när det regnar men bränner inte gräset.

Dosering: 2-3kg/100m2
Långtidseffekt: 8-12 veckor

Säkerhetsdatablad TourTurf-Eco-Universal

Vikt 7,5 kg