0
Your Cart

Gräsgödsel HP Excel Universal 10kg är en gödsel med långsam frisättning, och en kombination av mineraliska och organiska näringsämnen som gör gödseln ekonomisk.
Effektiv, organiskt baserad gödsel
Ekonomisk och miljövänlig att använda och lätt att tillföra
Ger jämn tillväxt och färg åt alla grönområden
Gradvis frisättning av näringsämnen med slow release
Humusämnena påverkar de biologiska processerna positiv
Förbättrad gödseleffekt jämfört med mineraliska gödselmedel
Långtidsverkande

Garanterat innehåll
Kväve (N)…………………………. 10,0 %
– varav urea (N)………………….. 3,2 %
– varav ammonium (N)…………6,8 %
Citratlöslig fosfor (P)…………… 2,2 %
Vattenlösligt kalium (K)………. 13,3 %
Kalcium (Ca)………………………. 4,0 %
Järn (Fe)…………………………….. 1,0 %
Svavel (S)……………………………12,00 %
Organiskt material*…………….. 7,4 %

Användning: under perioden mars till september.
För att få resultat av gödslet måste du vattnet ner det eller lägga ut det innan eller när det regnar men bränner inte gräset.

Dosering: 2-3kg/100m2
Långtidseffekt: 8-12 veckor

Säkerhetsdatablad Excel-Universal

Vikt 10 kg