0
Your Cart

Gräsgödsel HP Excel Activator 10kg är en gräsgödsel med långsam frisättning, och en kombination av mineraliska och organiska näringsämnen som gör gräsgödseln ekonomisk.
• Effektiv, organiskt baserad gräsgödsel
• Ekonomisk och miljövänlig att använda och lätt att tillföra
• Ger jämn tillväxt och färg åt alla grönområden
• Gradvis frisättning av näringsämnen med slow release
• Humusämnena påverkar de biologiska processerna positiv
• Förbättrad gödseleffekt jämfört med mineraliska gödselmedel
• Långtidsverkande gräsgödsel

Garanterat innehåll
Kväve (N)…………………………. 18,0 %
– varav urea (N)…………………. 10,6 %
– varav ammonium (N)…………… 7,4 %
Citratlöslig fosfor (P)……………… 1,0 %
Vattenlösligt kalium (K)………….. 10,0 %
Kalcium (Ca)………………………. 1,5 %
Järn (Fe)………………………….. 1,0 %
Svavel (S)…………………………. 12,5 %
Organiskt material*……………….. 2,0 %

Användning: under perioden mars till september.
För att få resultat av gödslet måste du vattnet ner det eller lägga ut det innan eller när det regnar men bränner inte gräset.

Dosering: 2-3kg/100m2
Långtidseffekt: 8-12 veckor

Säkerhetsdatablad Excel-Activator

Vikt 10 kg