0
Your Cart

Black Earth innehåller Humus- och fulvosyrorna ökar näringsämnenas tillgänglighet tack vare den höga jonbyteskapaciteten och näringsomfördelningen i jorden, och genom att de är de starkaste naturliga kelaterarna i världen.

Den här produkten fungerar som katalysator för alla mikroorganismer och stimulerar deras aktivitet i jorden som jordförbättringsmedel. Följden blir ökad tillgänglighet vad gäller näringsämnen, samt bättre syresättning och bättre växthälsa.

Tillsättning av humus- och fulvosyror i jorden kommer att bidra till att pH-värdet i jorden blir mer balanserat, och att såväl syresättningen som den vattenhållande förmågan ökar och fungerar som ett vätmedel. Alla dessa fördelar bidrar sammantaget till att bygga upp växternas biomassa och till att skapa starka och friska växter

Kemisk analys:

Humussyror………………………… 64 %

Fulvosyror…………………………….3 %

Aska…………………………………… 22 %

Huminämnen……………………… 14 %

(med mineraler Ca, Zn, Mn, Mg och Fe)

Dosering:
Gräsmatta     2-3kg/100m2
Planteringar 0,5-1kg/100m2
Krukor          ca1% av totala jordvolymen

Användning:
Från mars till september
För bästa effekt applicera Black Earth vid utläggning av gräsmattegödsel<
Långtidseffekt 8-12 veckor

Vikt: 7,5kg

Säkerhetsdatablad Black-Earth

 

Vikt 7,5 kg