0
Your Cart

Gräsfrö Sport, en snabb etablering för en frisk och tät sportplan. Hög sjukdomsresistens samt slitstyrka är kännetecken för blandningen. Innehåller extra vinterhärdiga rajgräs samt ängsgröe med underjordiska utlöpare.
Sammansättning

Andel    Arter och sorter

25%    Engelskt rajgräs, tetraploid Tetrasport

20%    Engelskt rajgräs, Beckham

25%    Engelskt rajgräs, Promotor S

30%    Ängsgröe, underjordiska utlöpare, Markus S

Rekommenderad utsädesmängd                       3 kg/100 m²

 

Vikt 10kg

Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Vikt 10 kg