0
Your Cart

Grässkötsel

Bevattning

Nysådd
Vid nysådd av gräsmatta är det lämpligt att vattna, i början ofta och korta tider då man eftersträvar att hålla fröna fuktiga så att dem gror men att inte vattna bort jord och frön, när gräset börjat komma upp bör man istället vattna sällan och längre tider, detta gör att gräsets rötter söker efter vattnet djupare i jorden, med långa rötter klarar gräset av längre perioder av torka

Etablerad gräsmatta
Även en etablerad gräsmatta kan ibland torka ut, för att förhindra detta kan man lägga ut Vätmedel,
vätmedel gör att vattnet stannar längre i gräsets rotzon, detta medför att man inte behöver använda mycket vatten.
Om man inte använder vätmedel är det lämpligt att vattna länge och sällan, då vänjer man gräset att växa djupare efter vatten med rötterna

Nysådd

Vid nysådd finns det mycket att tänka på, vilken fröblandning passar bäst för mig och mina förutsättningar? I vilken ordning skall man göra allt? Vad behöver jag?
Här samlar jag mina erfarenheter av arbeten med nysådd.
Innan man börjar får man bestämma sig vilken gräsmatta man är ute efter, du kanske vill ha en vanlig villa gräsmatta eller så kanske du vill ha en paradmatta, kanske även ett inslag av en egen golfgreen?

Förberedelser
Om ni håller på med terrassering, dvs uppbyggnad av mark för ex gräsmatta är det viktigt att ni använder stapelbara massor, dvs att det materialet som ni lägger ut inte är för löst, detta medför svårigheter att hålla marken jämn, för löst material kan medföra väldiga ojämnheter efter tid.
Tänk på att få lutning på ytorna så det inte blir pölar, i vissa fall där man inte kan få till detta kan man använda brunnar för att få bort vatten, att beakta när man använder brunnar är att dessa kräver tillsyn och är ibland inte så snygga.
Om ni har lagt ut ett tjockt lager av fyllmassor (över 1m) så bör man vänta något år med resterande arbeten då materialet behöver sätta sig (även om man packar massorna bra komprimeras detta ytterligare under följande år)

Jord
När man anlägger en ny gräsmatta eftersträvar man att ha minst 30cm med matjord över fukthållande lager med lera, då kommer du få minimala problem med torka och gräset har utrymme för att växa, OBS var noga med att matjorden inte innehåller för mycket lera, hör gärna med jordleverantören att du får rätt jord, en så kallad gräsmattejord, tänk på att erhålla fall på ytorna så det inte bildas pölar.

Sådd
Nu kommer vi till sådden av frön och jag brukar komplettera med gödning, Då har gräset alla näringsämnen när det börjar att växa.
du kan lägga ut gräsfrön och gödning samtidigt och sedan mylla ner detta tillsammans, i vissa fall är det lättare att göra detta arbetet om man har lagt ut några centimeter med dressjord på ytan, då går det lättare att mylla ner fröna och gödsel.
var noga med att inte dra runt jorden för mycket med krattan, detta kan generera till ytor som har mycket frön och vissa som är utan.

Vattna
När du är nöjd och fröna har myllats ner krävs det vatten för att fröna skall gro, att försöka hålla jorden fuktig är att rekommendera för att säkerställa en jämn och snabb etablering.
Ett tips är att försöka att få gräsfröna att gro så snabbt som möjligt, då kommer gräset att binda jorden och risk för erodering med regnskurar kommer att minska.
Det är väldigt tråkigt när allt hårt arbete sköljs bort.
Självklart kommer gräset att gro om du enbart förlitar dig på vädrets makter men det finns både risk att allt sköljs bort och att man får en ojämn etablering av gräset (vid för lång tid av torka kan även fröna torka ut och kan inte gro).

Första klippningen
Att klippa för första gången är alltid lite speciellt, det är bra om man låter gräset växa upp till ca 5-6cm, glöm inte 1/3 regeln (klipp inte mer än en tredjedel av gräsets längd) då håller du gräset friskt och starkt.
Att använda en manuell cylindergräsklippare är bra till en början då den inte trycker ner gräset då det är skört, en manuell gräsklippare klipper gräset med en cylinder och klipper gräset som en sax istället för en vanlig gräsklippare som slår av gräset.
Hemligheten att få en tät och vacker gräsmatta är att klippa den ofta, då stimuleras rotsystemet att sätta fler skott som gör den tätare.

Översådd

På våren kan det vara bra att komplettera med nya frön, detta stärker gräsmattan och risken för kala fläckar minskar.
Att göra detta samtidigt som man dressar gräsmattan med jord är att föredra

Vårstart

Några tips att ge gräsmattan en bra start på våren.
När du har klippt gräsmattan några gånger är det bra att ge den gödsel
då får gräset en dos av näring som gör att den växer starkt och håller sig friskt.
Några veckor efter att du har gödslat har gräset fått bra med energi och det är läge att dressa gräsmattan men dressjord, (dressjord tillför gräsmattan med organiskt material och är att rekommendera om man har lerig eller sandig jord) att göra en översådd med nya gräsfrön är att rekommendera, att tillföra nya frön stärker gräsmattan och minimerar risken för kala fläckar.
Lägg inte för tjockt lager med dressjord över det befintliga gräset så det täcks, om du täcker gräset med jord är det stor risk att det dör, försök att kratta ner dressjorden i gräset så grässtråna fortfarande syns.
Du kommer att se en betydlig skillnad på gräsmattan inom några veckor.