Vi är stolta att presentera vårat samarbete med XEED


Vårgödsel Energy Fe

Detta gödsel ger rätt förutsättningar på våren och sommaren. Xeed Energy Fe är en av våra mest kraftfulla gödselmedel. 

Innehåller:
11 % Totalt N
5,6 % Ammonium
5,4 % Urea
2,2 % Fosfor
4,1 % Kalium
8 % Järn 

Höstgödsel Care Fe

Care Fe ger en varm och grön inbjudande färg på gräset samt stärker gräset inför slitage och vinterskador. 

Innehåller:
6% Totalt N
4,3 % Ammonium
1,7 % Urea
2,2 % Fosfor
8,3 % Kalium
6 % Järn 

Sommargödsel Drive

Xeed Drive är ett av våra mest populära sommargödsel. Balansen mellan de olika näringsämnen gör den perfekt att sommargödsla med. 

Innehåller:
15 % Totalt N
4,3 % Ammonium
7,0 % Urea
2,2 % Fosfor
12,4 % Kalium
1,0 % Järn 

Bar Power RPR Rajgräs

Valet av gräsarter och grässorter är gjort med stor omsorg för att mixen skall ge en enastående styrka och en tålig men samtidigt en vacker gräsmatta. Mixen innehåller även innovationen RPR, ett rajgräs som växer med utlöpare som gör gräsmattan självläkande och tät.

RPR fungerar som ett nätverk av utlöpare som tillsammans bildar något man kan likna med ett armeringsnät. Detta gör RPR mycket slittåligt.

RPR gör det även svårare för oönskat ogräs att etablera sig då ofta RPR:s utlöpare hittar den tomma platsen och fyller den. RPR har överlägset tolerans jämfört med andra rajgrässorter. 

Seedstart gödsel

Detta gödsel är ett långtidsverkande gödsel som är framtaget för att maximalt gynna den unga plantan vid nysådd.

Innehåller:
6 %Totalt N
3,75 % Ammonium
1,8 % Urea
6 % Fosfor
7,5 % Kalium
2,45 % Organiskt N

 

Skugga/shadow

Denna mix är speciellt framtagen för att klara av skuggiga och näringsfattiga ytor. Under träd, längs med häckar eller på norrsidan av en byggnad då solljuset inte riktigt räcker till. Shadow passar även utmärkt för utsatta områden med mycket sol och torka. Rödsvingel och Hårdsvingel är båda gräsarter som klarar sig med mindre mängd näring och vatten. Det är med anledning av detta som den klarar sig även i skuggigare miljö där metabolsimen i gräset blir lägre.